Skład jury

Magdalena Zaorska

Dr Magdalena Zaorska — adiunkt w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 1998-2014 wykładowca Elementarnych zadań aktorskich w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu. Wykształcenie: aktor teatru dramatycznego i filmu, doktor historii sztuki, specjalność: sztuka teatralna. Od lat prowadzę badania w obrębie kształcenia aktora, ze szczególnym uwzględnieniem „systemu” Stanisławskiego.

Radosław Lubiak

Radosław Lubiak2Urodził się i przez wiele lat mieszkał w Wołominie, gdzie przez długi czas związany był z amatorskim ruchem teatralnym. Miłośnik teatru i jego historii. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, obecnie doktorant teatrologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się politycznymi uwarunkowaniami teatru w czasach PRL. Pracuje w Mazowieckim Instytucie Kultury. Nie wierzy w życie pozateatralne.

Paweł Dobek

418842_3372167104623_2083564783_nAbsolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Laureat Nagrody Łódzkich Dziennikarzy oraz „Najbardziej Elektryzujący Aktor” na 32. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.