Regulamin OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU „BLACKOUT”

25-26 kwietnia 2015 roku

I. Organizator

 1. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Wołominie.

 2. Partnerem Festiwalu jest Teatr Studencki PaTaTaj.

 3. Festiwal „BLACKOUT” ma zasięg ogólnopolski.

II. Cele i zadania festiwalu

 1. Głównym celem Festiwalu jest integracja środowiska amatorskiego ruchu teatralnego, wymiana doświadczeń oraz poglądów, przedstawienie autorskich spektakli młodego pokolenia.

 2. Celem dodatkowym jest stworzenie warunków do współpracy między zespołami oraz dobra i twórcza zabawa teatrem.

III. Warunki uczestnictwa w festiwalu

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej oraz rejestru spektaklu na płycie CD (plan ogólny bez zbliżeń i montażu ) do 31 marca 2015. Karta zgłoszeniowa stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i będzie do pobrania na stronie internetowej www.mdkwolomin.pl oraz www.festiwalblackout.pl. Warunkiem uczestnictwa jest również przesłanie materiałów reklamowych (notka o zespole i spektaklu, zdjęcie).
  Wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

Miejski dom Kultury w Wołominie
05-200 Wołomin ul. Mariańska 7
tel./fax 22 787 45 13 lub mail: kontakt@festiwalblackout.pl
z dopiskiem „Blackout”.

 1. Podmiotami uprawnionym do zgłoszenia są: teatry amatorskie nieposiadające w swojej grupie aktorów zawodowych, posiadające osoby, które ukończyły 16 lat (osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców), prezentujące dowolną formę sceniczną (zwracamy szczególną uwagę na spektakle autorskie), deklarujące obecność podczas trwania całego festiwalu. W wyjątkowych sytuacjach grupa powinna mieć swoich reprezentantów, którzy biorą udział w całym wydarzeniu.

 2. Czas trwania widowiska teatralnego nie może być krótszy niż 20 minut i dłuższy niż
  60 minut.

IV. Przebieg wyboru laureata festiwalu

 1. Uczestnicy deklarują swój udział i dokonują zgłoszenia uczestnictwa do 31 marca 2015 na „karcie zgłoszenia”, opracowanej przez MDK w Wołominie.

 2. Organizatorzy powołają Radę Kwalifikacyjną, która dokona oceny spektakli
  zgłoszonych do konkursu. Teatry zakwalifikowane do finału konkursu zostaną poinformowane przez Organizatora do dnia 7 kwietnia 2015 r.

 3. Spektakle prezentowane będą na scenie kameralnej o wymiarach:
  – Długość 6,89 m
  – Szerokość 6,90 m
  – Proscenium (szerokość) 9,45 m

  Światła:
  – Proscenium 5 par – 1000 VAT
  – Scena 4 pary 58 – 1000 VAT, 2 PC, stroboskop, 6 LED par, 4 głowy spot, dymiarka

  Mikrofony:
  – 4 bezprzewodowe
  – 2 mikroporty

 1. Grupy teatralne zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zobowiązane są do potwierdzenia obecności do 20 kwietnia 2015r.

 2. Opiekunowie teatrów mają obowiązek przedstawienia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie uczestników i osób towarzyszących na okres pobytu
  i podróży oraz posiadać zgodę rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich).

 3. Zespoły uczestniczą w programie zaproponowanym przez organizatorów.

 4. Odpowiedzialność za nieletnich uczestników Festiwalu spoczywa na podmiotach zgłaszających swój udział.

 5. Organizatorzy zapewniają:
  – warunki sceniczne i obsługę techniczną zgodnie z informacjami przesłanymi w karcie zgłoszenia,
  – profesjonalne jury,
  – pomoc w zaplanowaniu noclegu oraz wyżywienia.

Oferta Hotelu „Livia”:

 • nocleg z 25/26 kwietnia + posiłki – 110 zł/os
 • nocleg bez wyżywienia – 45 zł/os.

Organizator nie pokrywa kosztów noclegu oraz wyżywienia.

V. Jury i nagrody

 1. Festiwal ma charakter konkursu. Przedstawienia oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatorów oraz Jury składające się z reprezentantów każdej grupy.
 2. Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.
 3. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
 •  Najlepszy aktor / aktorka
 • Najlepszy spektakl
 • Najlepsza reżyseria
 • Nagroda specjalna za spektakl autorski
 • Nagroda specjalna dla najlepszej etiudy zintegrowanej

(Pierwszego dnia festiwalu osoby chętne z pośród wszystkich grup teatralnych wrzucą do specjalnej urny swoje imię i nazwisko, po czym zostaną wylosowane w jawnym losowaniu
i przysposobione do odpowiedniej grupy. Tym samym, stworzą się grupy, w skład której wejdą osoby pochodzące z różnych teatrów. Poszczególne grupy wylosują temat etiudy teatralnej, którą będą musiały przygotować oraz zaprezentować ostatniego dnia festiwalu podczas oczekiwania na werdykt Jury. Nagrodę dla najlepszej etiudy zintegrowanej wręczy publiczność).

4. Wręczenie nagród nastąpi podczas ostatniego dnia Festiwalu w Miejskim Domu Kultury w Wołominie (26 kwietnia 2015).

Ogólna pula nagród wynosi : 6000 PLN

VI. Sposób oceniania

1. Przy ocenie spektakli Jury weźmie pod uwagę:

 • reżyserię
 • oprawę muzyczną
 • scenografię
 • umiejętności sceniczne aktorów
 • ogólne wrażenie

VII. Kontakt

 1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, przy ul. Mariańskiej 7, 05-200 Wołomin.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu są:

– Piotr Stawski, Dyrektor Artystyczny Festiwalu, tel.: 660 195 602,
e-mail: kontakt@festiwalblackout.pl

– Wioletta Obuchowska, Kierownik Pracowni Animacji i Kultury w MDK w Wołominie,
tel.: 692 960 333, e-mail: wioletta.obuchowska@mdkwolomin.pl