Lista zakwalifikowanych teatrów

Mamy przyjemność opublikować lista teatrów zakwalifikowanych do I Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego BLACKOUT:

  • Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza
  • Teatr przy Fabryczce
  • Teatr Ex Machina
  • Teatr Graciarnia
  • Kampania Teatralna MAMRO
  • Teatr PRECEDENS 11
  • Teatr PARK
  • Teatr kloszART
  • Hungred Monkeys
  • Teatr KRZESIWO

Gratulujemy i do zobaczenia na festiwalu!

Mamy również nadzieję, że teatry, którym nie udało się zakwalifikować do I
edycji festiwalu, spróbują za rok!

O festiwalu

Ogólnopolski Festiwal BLACKOUT został stworzony z myślą o integracji amatorskich zespołów teatralnych z całej Polski. To jest naszym głównym celem, dlatego powstała specjalna konkurencja polegająca na przygotowaniu przez grupy złożone z aktorów różnych teatrów obecnych podczas festiwalu, etiudy teatralnej. Grupom ułożonym dzięki losowaniu zostaną zadane tematy etiud, którą dany zespół przygotuje i zaprezentuje w dowolnej formie a całość nagrodzi oraz oceni publiczność. Taka zabawa da możliwość poznania się zespołów poprzez wspólną i kreatywną pracę. 

Drugim ważnym celem festiwalu jest docenienie scenariusza autorskiego, który tworzy nową jakość, pokazując idee, myśli i język sceniczny danego teatru. Jury festiwalu przyzna nagrodę specjalną za autorskie teksty.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy oraz integracji teatrów z całej Polski!

Skład jury

Magdalena Zaorska

Dr Magdalena Zaorska — adiunkt w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 1998-2014 wykładowca Elementarnych zadań aktorskich w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu. Wykształcenie: aktor teatru dramatycznego i filmu, doktor historii sztuki, specjalność: sztuka teatralna. Od lat prowadzę badania w obrębie kształcenia aktora, ze szczególnym uwzględnieniem „systemu” Stanisławskiego.

Radosław Lubiak

Radosław Lubiak2Urodził się i przez wiele lat mieszkał w Wołominie, gdzie przez długi czas związany był z amatorskim ruchem teatralnym. Miłośnik teatru i jego historii. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, obecnie doktorant teatrologii w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się politycznymi uwarunkowaniami teatru w czasach PRL. Pracuje w Mazowieckim Instytucie Kultury. Nie wierzy w życie pozateatralne.

Paweł Dobek

418842_3372167104623_2083564783_nAbsolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Laureat Nagrody Łódzkich Dziennikarzy oraz „Najbardziej Elektryzujący Aktor” na 32. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.